Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych

KALENDARZ CZYNNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012


od 01 września 2011 r. zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie,

do 27 września 2011 r. ostateczny termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu
poddanego konsultacjom,

29 września 2011 r. spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wołomińskiego,

konsultacje projektu dokumentu w ramach Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi,

do 13 października 2011 r. przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi...” Zarządowi Powiatu Woło-mińskiego,

do 13 października 2011 r. podanie do publicznej wiadomości opinii i wniosków wynikających z przeprowadzonych konsultacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie,

do 31 października 2011 r. przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi...” Radzie Powiatu Wołomiń-skiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.09.2011 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.09.2011 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2011 r., godz. 10.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1998 razy.