Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

WAB7351/J/72/09

Obwieszczenie
Starosty Wołomińskiego


Starosta Wołomiński, działając na podstawie art. 98 oraz art. 33 - 36 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuje


W Starostwie Powiatowym w Wołominie zostało wszczęte w dniu 10.11.2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego i budynku garażowego na działce nr ew. 538/7 we wsi Urle gmina Jadów. W związku z tym, że planowana inwestycja budowlana dotyczy obszaru Natura 2000, podlegającego szczególnym warunkom ochrony środowiska, w trakcie prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownej oceny przedsięwzięcia dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, który przed wydaniem końcowego postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, zobowiązał Starostę Wołomińskiego do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w tejże ocenie.

W związku z powyższym Starosta Wołomiński informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów, tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, a także o możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowej sprawy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji. Wszelkie uwagi i wnioski zgłoszone przez społeczeństwo zostaną przekazane, w celu ich rozpatrzenia, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 15.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.12.2010 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.12.2010 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2010 r., godz. 10.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3302 razy.