Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie starosty - Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu 23 września 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.35.2016

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu 23 września 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.35.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Czarna Kawka w Kobyłce”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Kobyłka, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 250 (250/1, 250/2), 275 (275/1, 275/2), 296/2 (296/3, 296/4) obręb 0027-27, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Kobyłka w całości:
 ew. nr: 280 obręb 0027-27, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 81/6, 138, 252, 257, 274, 284 obręb 0027-27, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
 ew. nr: 48 obręb 0012-12, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
 ew. nr: 5/7, 28 obręb 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2016 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2016 r., godz. 15.15Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2404 razy.