Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 26 października 2016 roku dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 33pz/2016 znak WAB.6740.14.31.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie (wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Duczkowską)”.


Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 44 (44/1, 44/2) w obrębie 0019, Nowe Lipiny 02, jedn. ewid. 143412_5 Wołomin - obszar wiejski
 ew. nr: 44 (44/1, 44/2), 58/1 (58/4, 58/5), 60 (60/1, 60/2), 63/1 (63/4, 63/5), 46/10 (46/12, 46/13) w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin- miasto

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:
 ew. nr: 32, 42, 49, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 w obrębie 0019, Nowe Lipiny 02, jedn. ewid. 143412_5 Wołomin - obszar wiejski
 ew. nr: 42/6, 46/2, 67/1 w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin- miasto

- w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 36, 68/2, 69/2 w obrębie 0019, Nowe Lipiny 02, jedn. ewid. 143412_5 Wołomin - obszar wiejski
 ew. nr: 42/7, 43, 50 w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin- miasto.

Działka przeznaczona pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdu, niewchodząca w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 80 w obrębie 0019, Nowe Lipiny 02, jedn. ewid. 143412_5 Wołomin - obszar wiejski

Działka przeznaczona pod rozbiórkę istniejącego obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego użytkowania, niewchodząca w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numer działki przeznaczonej pod rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 58/1 (58/4, 58/5) w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin- miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn 9-17, wt 12-16, śr 8-16, czw 12-16, pt 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 08.11.2016 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 08.11.2016 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2016 r., godz. 09.44Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2345 razy.