Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie"

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 12 października 2016 roku dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko decyzji Nr 32pz/2016 znak WAB.6740.14.20.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie"


na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi:
 ew. nr: 3/3 (3/13*, 3/14), 3/5 (3/15*, 3/16), 3/8 (3/17*, 3/18), 5/1 (5/3*, 5/4), 5/2 (5/5*, 5/6), 6/1 (6/7*, 6/8), 6/6 (6/9*, 6/10), 7/9 (7/12*, 7/13), 7/11 (7/14*, 7/15), 10/1 (10/15*, 10/16), 10/7 (10/17*, 10/18), 10/9 (10/19*, 10/20), 104 (104/1*, 104/2), 56/7 (56/19*, 56/20), 56/8 (56/21*, 56/22), 56/16 (56/23*, 56/24), 56/17 (56/25*, 56/26), 56/10 (56/27*, 56/28), 56/11 (56/29*, 56/30), 56/12 (56/31*, 56/32), 56/14 (56/33*, 56/34), 56/15 (56/35*, 56/36), 56/2 (56/37*, 56/38), 56/3 (56/39*, 56/40), 1 (1/1*, 1/2), 3/7 (3/19*, 3/20), 56/13 (56/41*, 56/42), 85/7 (85/10*, 85/11), 2/3, 11/1, 2/1, 8/11, 2/2, 30 obręb: 0013, 02-03, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr 88/32 (88/74*, 88/75), 88/64 (88/76*, 88/77), 88/50 (88/78*, 88/79), 88/51 (88/80*, 88/81), 88/33 (88/88*, 88/89), 88/34 (88/90*, 88/91), 88/63 (88/86*, 88/87), 98 (98/1*, 98/2), 93 (93/1*, 93/2), 94 (94/1*, 94/2), 88/52 (88/82*, 88/83), 103 (103/1*, 103/2), 88/62 (88/84*, 88/85), 97 obręb: 0016, 03-02, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr 75 (75/1*, 75/2), 77 (77/1*, 77/2), 78/1, 78/2, 83/3, 189, 78/3 (78/4, 78/5*), 73 (73/1*, 73/2) obręb: 0018, 03-04, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi

i na działkach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu:
 ew. nr: 81 obręb: 0011, 02-01, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr: 85/7 (85/10, 85/11), 45, 46/3, 46/4, 56/4, 84 obręb: 0013, 02-03, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr: 88/51 (88/80, 88/81), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 103 (103/1, 103/2), 81/1 obręb: 0016, 03-02, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr: 78/3 (78/4, 78/5), 73 (73/1, 73/2), 79 obręb: 0018, 03-04, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,

(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu)

oraz na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę innych dróg publicznych:
 ew. nr: 84 obręb: 0013, 02-03, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr: 78/3 (78/4, 78/5), 79 obręb: 0018, 03-04, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto.

(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych)

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 04.11.2016 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 04.11.2016 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2016 r., godz. 11.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
04.11.2016 r., godz. 10.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2528 razy.