Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie"

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 14 lipca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.20.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie"

na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi:
 ew. nr: 3/3 (3/13*, 3/14), 3/5 (3/15*, 3/16), 3/8 (3/17*, 3/18), 5/1 (5/3*, 5/4), 5/2 (5/5*, 5/6), 6/1 (6/7*, 6/8), 6/6 (6/9*, 6/10), 7/9 (7/12*, 7/13), 7/11 (7/14*, 7/15), 10/1 (10/15*, 10/16), 10/7 (10/17*, 10/18), 10/9 (10/19*, 10/20), 104 (104/1*, 104/2), 56/7 (56/19*, 56/20), 56/8 (56/21*, 56/22), 56/16 (56/23*, 56/24), 56/17 (56/25*, 56/26), 56/10 (56/27*, 56/28), 56/11 (56/29*, 56/30), 56/12 (56/31*, 56/32), 56/14 (56/33*, 56/34), 56/15 (56/35*, 56/36), 56/2 (56/37*, 56/38), 56/3 (56/39*, 56/40), 1 (1/1*, 1/2), 3/7 (3/19*, 3/20), 56/13 (56/41*, 56/42), 85/7 (85/10*, 85/11), 2/3, 11/1, 2/1, 8/11, 2/2, 30 obręb: 0013, 02-03, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr 88/32 (88/74*, 88/75), 88/64 (88/76*, 88/77), 88/50 (88/78*, 88/79), 88/51 (88/80*, 88/81), 88/33 (88/88*, 88/89), 88/34 (88/90*, 88/91), 88/63 (88/86*, 88/87), 98 (98/1*, 98/2), 93 (93/1*, 93/2), 94 (94/1*, 94/2), 88/52 (88/82*, 88/83), 103 (103/1*, 103/2), 88/62 (88/84*, 88/85), 97 obręb: 0016, 03-02, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr 75 (75/1*, 75/2), 77 (77/1*, 77/2), 78/1, 78/2, 83/3, 189, 78/3 (78/4, 78/5*), 73 (73/1*, 73/2), obręb: 0018, 03-04, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi

i na działkach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu:
 ew. nr: 81 obręb: 0011, 02-01, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr: 85/7 (85/10, 85/11), 45, 46/3, 46/4, 56/4, 84 obręb: 0013, 02-03, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
 ew. nr: 88/51 (88/80, 88/81), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 103 (103/1, 103/2), 81/1, obręb: 0016, 03-02, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
- ew. nr: 78/3 (78/4, 78/5), 73 (73/1, 73/2), 79 obręb: 0018, 03-04, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,

(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia)

oraz na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi, na których przewidziano budowę lub przebudowę innych dróg publicznych:
- ew. nr: 84 obręb: 0013, 02-03, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto,
- ew. nr: 78/3 (78/4, 78/5), 79 obręb: 0018, 03-04, jednostka ewidencyjna: 143409_4, Radzymin – miasto.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16 oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia.

Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.09.2016 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.09.2016 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2016 r., godz. 10.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2438 razy.