Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu chodnika na terenie Domu Dziecka w Równem

Wydział Inwestycji i Drogownictwa, termin składania ofert do godz. 11.20, 9.08.2016 r.
dodano odpowiedź na pytanie
Pytanie
Zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zapytania ofertowego dot. remontu chodnika na terenie Domu Dziecka w Równem zamawiający wskazał wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm.
W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podbudowy z kruszywa łamanego na podbudowę z betonu kruszonego o frakcji 0-32 mm- warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga kruszywa łamanego naturalnego. Nie dopuszcza betonu kruszonego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 20.07.2016 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2016 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2016 r., godz. 09.30NieznanyEdycja strony
08.08.2016 r., godz. 09.30NieznanyEdycja strony
08.08.2016 r., godz. 09.30NieznanyEdycja strony
08.08.2016 r., godz. 09.29NieznanyEdycja strony
20.07.2016 r., godz. 12.41NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2861 razy.