Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

w dniu 06.10.2015 r. została wydana decyzja Nr 18pz/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 430208W Urle – Szewnica. Odcinek Dębe Duże - Szewnica, gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”,
Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
informuję,

że w dniu 06.10.2015 r. została wydana decyzja Nr 18pz/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 430208W Urle – Szewnica. Odcinek Dębe Duże - Szewnica, gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”,

na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi gminnej:
ew. nr: 993 (993/4*, 993/5, 993/6) obręb 0003 Borzymy w jednostce ew. gmina Jadów
ew. nr: 1, 44 (44/1*, 44/2), 63 (63/1*, 63/2), 64 (64/1*, 64/2), 65 (65/1*, 65/2), 66 (66/1*, 66/2), 67 (67/1*, 67/2), 68, 71 (71/1*, 71/2), 72 (72/1*, 72/2*, 72/3), 73 (73/1*, 73/2), 74 (74/1*, 74/2), 75 (75/1*, 75/2), 76 (76/1*, 76/2), 77 (77/1*, 77/2), 153 (153/1*, 153/2), 154/1 (154/3*, 154/4), 167 (167/1*, 167/2), 175 (175/1*, 175/2), 178 (178/1*, 178/2), 179 (179/1*, 179/2*, 179/3), 180, 181 (181/1*, 181/2), 182 (182/1*, 182/2), 183 (183/1*, 183/2), 184 (184/1*, 184/2), 185 (185/1*, 185/2), 207 (207/1*, 207/2), 208 (208/1*, 208/2), 209 (209/1*, 209/2), 299, 345 (345/1*, 345/2, 345/3), 346, 355 (355/1*, 355/2*, 355/3), 356 (356/1*, 356/2, 356/3), 359 (359/1*, 359/2), 363 (363/1*, 363/2), 364 (364/1*, 364/2), 366 (366/1*, 366/2), 367 (367/1*, 367/2), 368 (368/1*, 368/2), 370 (370/1*, 370/2), 382 (382/1*, 382/2), 384 (384/1*, 384/2*, 384/3), 388 (388/1*, 388/2*, 388/3), 389 (389/1*, 389/2*, 389/3), 390 (390/1*, 390/2), 396 (396/1*, 396/2), 397 (397/1*, 397/2), 398 (398/1*, 398/2), 399 (399/1*, 399/2), 400 (400/1*, 400/2), 401 (401/1*, 401/2), 402 (402/1*, 402/2), 403 (403/1*, 403/2), 404/1 (404/3*, 404/4), 404/2 (404/5*, 404/6), 405 (405/1*, 405/2), 406 (406/1*, 406/2), 407 (407/1*, 407/2), 408 (408/1*, 408/2), 410/1 (410/3*, 410/4), 410/2 (410/5*, 410/6*, 410/7) obręb 0004 Dębe w jednostce ew. gmina Jadów

xxx/x lub xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi gminnej
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza w liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi gminnej

i na działce, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi gminnej, na której przewidziano przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia
ew. nr: 410/2 (410/5, 410/6, 410/7) obręb 0004 Dębe w jednostce ew. gmina Jadów

(tłustym drukiem – numer działki po podziale przeznaczonej pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia)

oraz na działkach, znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi gminnej, na których przewidziano przebudowę dróg innej kategorii:
ew. nr: 210 obręb 0004 Dębe w jednostce ew. gmina Jadów
ew. nr: 80, 303/2 obręb 0020 Szewnica w jednostce ew. gmina Jadów

Inwestor: Wójt Gminy Jadów

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (Barbara Koszelak, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.10.2015 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.10.2015 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2015 r., godz. 14.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3472 razy.