Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła o długości około 2.2 km

Termin składania ofert: 08.02.2013 r., godz. 11.00.
SPW.273.27.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła o długości około 2.2 km

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący wszystkie branże) budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 4344W msc. Myszadła (Gmina Jadów) o długości około 2.2 km (odcinek drogi bez chodnika) wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę,
• projekt inwentaryzacji zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 08.02.2013 r. godzina 11.00

Termin otwarcia ofert: 08.02.2013 r. godzina 11.15

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:WID, data: 06.02.2013 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.02.2013 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.01Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
06.02.2013 r., godz. 12.08Katarzyna PazioEdycja strony
06.02.2013 r., godz. 12.08Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 4460 razy.