Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

W związku z realizacją zadania pn. "W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca" - publikacja dot. ochrony przyrodyWydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie opisu tematyki przyrodniczej

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2012 r. do godz. 12.00
Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją zadania pn. "W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca" - publikacja dot. ochrony przyrody, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie opisu tematyki przyrodniczej do planowanej publikacji ze szczególnym uwzględnieniem:

- obszarów Natura 2000;
- rezerwatów przyrody;
- obszarów chronionego krajobrazu;
- parków krajobrazowych;
- pomników przyrody;
- zagrożeń i niezbędnych działań, które pozwolą na zachowanie ww. obszarów
i obiektów cennych przyrodniczo.

W ofercie należy przedstawić:

- szczegółowy spis tematów poruszanych w opisie (spis treści),
- określenie przybliżonej ilości stron A4 czcionką Times New Roman 12 pkt przygotowanego materiału,
- termin realizacji zamówienia,
- cena netto,
- cena brutto.

Opis publikacji:

Publikacja pt. „W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca” tworzona jest w celu przedstawienia problematyki ochrony przyrody części Mazowsza położonej w rejonie dorzecza dolnego Bugu i Liwca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, pomników przyrody i in., a także ich zagrożeń i niezbędnych działań, które pozwolą na zachowanie obszarów i obiektów cennych przyrodniczo.
Publikacja tworzona będzie w taki sposób, aby zaciekawiała i była źródłem wiedzy dla różnych odbiorców. Będzie bogato wyposażona w fotografie o tematyce przyrodniczej
z terenu powiatu wołomińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, mińskiego, pułtuskiego i warszawskiego. Załącznik do publikacji będzie stanowiła płyta multimedialna, na której oprócz wersji elektronicznej całości projektu, umieszczone zostaną puzzle, rebusy, plansze edukacyjne np. z głosami ptaków, dla najmłodszych oraz fotografie
i nagrania video wywiadów przeprowadzonych z przyrodnikiem i ornitologiem.
W trakcie tworzenia projektu również przeprowadzona zostanie ankieta nt. zagrożeń
i potrzeb w zakresie ochrony przyrody, której wyniki także zostaną przedstawione
w publikacji.
Nakład drukarski planowany jest w ilości 500 egzemplarzy i w celu dotarcia do jak największej ilości osób, będzie on dystrybuowany do bibliotek i zainteresowanych samorządów powiatowych i gminnych. Dodatkowo wersja elektroniczna publikacji zostanie udostępniona na stronach internetowych.


TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10 października 2012 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie
z napisem: OFERTA NA: W DORZECZU DOLNEGO BUGU I LIWCA - OPIS TEMTYKI PRZYRODNICZEJ lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl ; lub faksem na numer: 022 776 50 93.

OSOBA DO KONTAKTU:

tel.: (22) 787-43-01 lub 03
Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wew.: 154
Robert Angielski – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska wew.: 158

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

INNE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wyborze wykonawcy, do zmiany zakresu usługi (zwiększenia lub zmniejszenia) wraz z proporcjonalną zmianą kosztów za usługę, za porozumieniem stron.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.10.2012 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.12Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
05.10.2012 r., godz. 13.19NieznanyEdycja strony
05.10.2012 r., godz. 13.18NieznanyEdycja strony
05.10.2012 r., godz. 13.18NieznanyEdycja strony
05.10.2012 r., godz. 13.03NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4187 razy.