Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV – 261/09

w sprawie uchylenia uchwały z zakresu dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.10.2009r. Nr 160, poz. 4698)
Uchwała Nr XXXV – 261/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały z zakresu dróg powiatowychNa podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XX-147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg powiatowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego zobowiązując go do przygotowania i przedłożenia uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 06.10.2009 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.42Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.42Magdalena RudnikEdycja strony
06.10.2009 r., godz. 10.33Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4487 razy.