Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII – 246/09

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.07.2009r. Nr 123, poz. 3599)
Uchwała Nr XXXIII – 246/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego:
1.Załącznik Nr 1 – szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński,
2.Załącznik Nr 2 - szkoły prowadzone przez Miasto Marki,
3.Załącznik Nr 3 - szkoły prowadzone przez Gminę Poświętne,
4.Załącznik Nr 4 - szkoły prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Oddział w Radzyminie,
5.Załącznik Nr 5 - szkoły prowadzone przez Gminę Wołomin.


§ 2

Ustala się plan sieci publicznych szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego:
1.Załącznik Nr 6 – szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI-217/2001 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 200lr. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, zmieniona Uchwałami: Nr XIV-108/04 z 26 marca 2004r.,
Nr XXIV-197/05 z 30 marca 2005r., Nr XXVI-211/05 z 24 maja 2005r., Nr XXXV-289/06
z 25 kwietnia 2006r., Nr XIX-139/08 z 27 maja 2008r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.07.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.41Magdalena RudnikEdycja strony
14.07.2009 r., godz. 12.24Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4656 razy.