Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 232/09

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Radzymin (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 20.07.2009r. Nr 114, poz. 3281)
Uchwała Nr XXXI – 232/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie RadzyminNa podstawie art. 6a ust.2 i ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 stycznia 2010 r. pozbawia się drogę od DK Nr 8 do Rasztowa, ul. Wesoła położonej w gminie Radzymin kategorii drogi powiatowej- długość 1400 mb.


§ 2

Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej nastąpi pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii drogi gminnej przez Radę Gminy Radzymin.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od publikacji z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r.


§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.05.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.06.2009 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.37Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.40Magdalena RudnikEdycja strony
02.06.2009 r., godz. 13.49Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3747 razy.