Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 226/09

w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 09.06.2009r. Nr 87, poz. 2370)
Uchwała Nr XXX – 226/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowychNa podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr.68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XXIV – 182/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nadając mu nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 14.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.39Magdalena RudnikEdycja strony
28.04.2009 r., godz. 14.04Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3799 razy.