Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX-340/06

w sprawie: zawieszenia postępowania w przedmiocie rozpatrywania skargi Państwa D. i F. M.
Uchwała Nr XXXIX-340/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie: zawieszenia postępowania w przedmiocie rozpatrywania skargi Państwa D. i F. M.


Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego zawiesza postępowanie w przedmiocie rozpatrywania skargi Państwa D. i F. M. , z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.


§ 2

Odpis uchwały należy przekazać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 12.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2236 razy.