Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX–337/06

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul Załuskiego w Kobyłce.
Uchwała Nr XXXIX–337/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul Załuskiego w Kobyłce.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 227/1 z obrębu 28, o powierzchni 0,0211 ha, położoną w Kobyłce przy ul. Załuskiego, stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, na nieruchomość stanowiącą działkę nr 228/2 z obrębu 28 o powierzchni 0,0174 ha, położoną w Kobyłce przy ul. Załuskiego. Działka 227/1 zostanie wykorzystana jako działka zamienna za działkę 228/2, która zostanie wykorzystana pod poszerzenie ul. Załuskiego, co wykazano w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.57Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2072 razy.