Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX–336/06

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Załuskiego w Kobyłce, przez Powiat Wołomiński.
Uchwała Nr XXXIX–336/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Załuskiego w Kobyłce, przez Powiat Wołomiński.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński, nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 225/2 z obrębu 28 o pow. 0,0122 ha, położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Załuskiego, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2159 razy.