Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX–335/06

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej.
Uchwała Nr XXXIX–335/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński, nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 148/10 z obrębu 03-01 o pow. 0,0038 ha i 148/12 z obrębu 03-01 o pow. 0,0065 ha, położonej w Radzyminie przy ul. Pr. St. Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącym integralna część niniejszej uchwały. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2024 razy.