Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-330/06

w sprawie: zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Powiatu Wołomińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się rondo usytuowane w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie.
Uchwała Nr XXXVIII-330/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Powiatu Wołomińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się rondo usytuowane w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Powiatu Wołomińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 11/2 i 12/13 z obrębu 23 o łącznej powierzchni 0,0350 ha, położonej w mieście Wołomin, będącej w użytkowaniu wieczystym Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 79509, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Na przejętej nieruchomości znajduje się rondo i jest ona usytuowana w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego odbędzie się w formie aktu notarialnego.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Na działkach nr 11/2 i 12/13 o łącznej powierzchni 0,0350 ha, zostało zrealizowane rondo, usytuowane w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie. Rozmowy z przedstawicielem Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. doprowadziły do nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu na rzecz Powiatu Wołomińskiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 11.01Małgorzata JeznachEdycja strony
11.10.2006 r., godz. 13.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1902 razy.