Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-328/06

w sprawie: zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.
Uchwała Nr XXXVIII-328/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Wyraża się zgodę na przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/2 z obrębu 29 o powierzchni 0,0888 ha, położonej w mieście Kobyłka, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Kobyłce, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 18715, za kwotę w wysokości 10.000, 00 zł, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Przejęta działka zostanie wykorzystana na poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego. Przeniesienie własności odbędzie się w formie aktu notarialnego.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

W związku z modernizacją drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego, została wydzielona działka nr 4/2 o powierzchni 0,0888 ha, która zostanie wykorzystana na poszerzenie istniejącej drogi.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 13.13Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1965 razy.