Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała NrXXXVIII-326/06

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.
Uchwała NrXXXVIII-326/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 ust 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2006/2007 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVI-306/06 z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów, Rada Powiatu Wołomińskiego, uchwala co następuje:§ 1

Powołuje się Powiatową Komisję Stypendialną w składzie:
1. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego-przewodniczący – Jadwiga Tomasiewicz
2. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego – Grzegorz Dudzik
3. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego – Elżbieta Solis
4. Przedstawiciel Komisji Finansowej – Henryk Oleksiak
5. Przedstawiciel Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – Henryka Piwowar
6. Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – Krzysztof Leś
7. Przedstawiciel Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej – Romuald Kalinowski
8. Przedstawiciel Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Elżbieta Mikulska§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Powołanie tej komisji jest konsekwencją zapisu § 2 ust. 4 regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów przywołanego w podstawie prawnej powyższego projektu uchwały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 13.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1797 razy.