Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-324/06

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXVIII-324/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1

Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.


§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
UZASADNIENIE:

W roku 2006 Powiat Wołomiński przystąpił do kontynuacji akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, w ramach której realizuje zadania obligatoryjne będące poszerzeniem zasad wprowadzonych w poprzedniej edycji akcji, jednym z zadań jest realizacja zasady partycypacji społecznej. Wynikiem realizacji zasady jest opracowanie procedury konsultacji z mieszkańcami w sprawach dot. zagadnień bądź decyzji ważnych dla powiatu.

Zgodnie ze standardami realizacji zadania jest ono wykonane po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Podstrony:
  • Załącznik
    Procedura konsultacji z mieszkańcami powiatu wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 12.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 12.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 12.52Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2172 razy.