Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-316/06

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Stacji Dializ SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu.
Uchwała Nr XXXVIII-316/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Stacji Dializ SZPZOZ w Wołominie podmiotowi zewnętrznemu.

Na podstawie art.37 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit.a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVI-111/2000 z dnia 20.06.2000r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem podmiotowi zewnętrznemu na okres powyżej 3 lat pomieszczeń Stacji Dializ o powierzchni do 250 m2 znajdujących się w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ SZPZOZ w Wołominie na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie dializoterapii.§ 2

Zwalnia się SZPZOZ w Wołominie z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości określonej w § 1 w drodze przetargu.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Na wniosek Dyrektora SZPZOZ Rada Społeczna SZPZOZ w Wołominie na posiedzeniu w dniu 27.06.2006r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie wynajmu pomieszczeń Stacji Dializ na okres powyżej 3 lat (uchwała 91/2006). Dyrekcja rozważa wynajęcie pomieszczeń podmiotowi zewnętrznemu.

Wynajem pomieszczeń powyżej 3 lat zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVI-11/2000 z dnia 20.06.2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 wymaga zgody Rady Powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 10.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1914 razy.