Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-315/06

w sprawie: zwrotu skargi Pana L. W. z dnia 17 czerwca 2005 r. wraz z pouczeniem skarżącego o przysługującym mu prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Uchwała Nr XXXVII-315/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie: zwrotu skargi Pana L. W. z dnia 17 czerwca 2005 r. wraz z pouczeniem skarżącego o przysługującym mu prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca skarżącemu Panu L. W. jego skargę z dnia 17 czerwca 2005 r.


§ 2

Poucza się skarżącego, iż przysługuje mu w przedmiotowej sprawie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jako właściwego do rozpatrzenia przedmiotowej skargi.


§ 3

Odpis uchwały należy przekazać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 11.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2095 razy.