Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-309/06

w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach imienia Marii Konopnickiej.
Uchwała Nr XXXVII-309/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach imienia Marii Konopnickiej

Na podstawie art. 62 ust. 3 w związku z art. 58 ust.6, art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2, i § 1 ust. 3 załącznika nr 3 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. , Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

Nadaje się Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach z siedzibą przy ul. Kasztanowej 21 imię Marii Konopnickiej.
Zgodnie z powyższym pełna nazwa placówki otrzymuje następujące brzmienie:

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach ul. Kasztanowa 21.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Projekt przewiduje nadanie Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach imienia Marii Konopnickiej.Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W dniu 21.06.2006 roku społeczność szkolna tj. rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkole imienia Marii Konponickiej.

Prace nad wyborem patrona rozpoczęły się na radzie pedagogicznej 23 czerwca 2005r. Wybór patrona - będący jedną z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły wymagał głębokiego zaangażowania społeczności szkolnej. Postać pisarki i poetki jest się szczególnie bliska uczniom poprzez niezwykłą bezpośredniość swego przekazu literackiego. W jasny i zrozumiały dla dzieci sposób, poprzez sytuacje w których przedstawia swoich bohaterów, pisarka promuje takie wartości jak poszanowanie drugiego człowieka, tolerancję, przyjaźń, uczciwość i patriotyzm-wartości wciąż ważne i aktualne we współczesnym świecie. Dzięki twórczości Konopnickiej kolejne młode generacje uczyły się i "uczą" humanitaryzmu. Zarówno wybór drogi życia, jak i charakter twórczości, pozwala uczniom do dziś widzieć w Marii Konopnickiej wybitną postać, stojącą w pierwszym szeregu tych, którzy na pograniczu stuleci traktowali swoje działanie jako obowiązek narodowy i społeczny, a twórczości własnej nie oddzielali od służby narodu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 10.48Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1986 razy.