Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-291/06

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013.
Uchwała Nr XXXV-291/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013.

Działając na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

W kolejnych latach realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.


§ 3

Zadania przyjęte do Planu Rozwoju Lokalnego będą realizowane pod warunkiem pozyskania zaplanowanych środków zewnętrznych.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI-131/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2006.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2103 razy.