Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-289/06

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXV-289/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 4 ust l pkt l oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 200lr Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z dniem 1 września 2006r. zmienia się plan sieci publicznych szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
2. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001r. dodaje się Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Wołominie ul. Miła 22.


§ 2

W związku ze zmianą określoną w § 1 ust 2 załącznik Nr 6 do Uchwały XXXI-217/01 otrzymuje brzmienie:

Szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie ul. Miła 22
2. Gimnazjum Specjalne w Wołominie ul. Miła 22
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach ul. Kasztanowa 21
4. Gimnazjum Specjalne w Markach ul. Kasztanowa 21
5. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku ul. P. Skargi 5
6. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku ul. P. Skargi 5
7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wołominie ul. Miła 22
8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Wołominie ul. Miła 22


§ 3

Opinia Kuratora Oświaty w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Opinia Kuratora Oświaty w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1970 razy.