Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała NrXXXV-288/06

w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.
Uchwała NrXXXV-288/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 litera "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 2, art. 5c pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2006 roku włącza się do Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22 Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną.


§ 2

Po uwzględnieniu zapisu § 1 w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22 wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna
2. Gimnazjum Specjalne
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1843 razy.