Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV-276/06

w sprawie: przekazania skargi Pana J. G. z dnia 27 grudnia 2005 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Uchwała Nr XXXIV-276/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: przekazania skargi Pana J. G. z dnia 27 grudnia 2005 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.


Na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego przekazuje skargę Pana J. G. z dnia 27 grudnia 2005 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2006 r., godz. 14.48Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1972 razy.