Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ROK 2020


Podstrony:
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, złożony w dniu 03.07.2020 r., następnie zmieniony w dniu 13.11.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.31.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wczasowej i ulicy Weneckiej od ulicy Wczasowej do skrzyżowania z ulicą Projektowaną w m. Marki”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 15 września 2020 r., uzupełniony w dniu 7 grudnia 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.39.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W ulica Radzymińska na odcinku od działki nr ew. 365 obręb 0012 – Kołaków do działki nr ew. 81 obręb 0009 – Józefów w miejscowości Ostrówek, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 12 listopada 2020 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 40pz/2020 znak: WAB.6740.14.25.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w miejscowości Stary Dybów na odcinku od skrzyżowania z ul. Napoleońską do skrzyżowania z ul. Zwycięską II”, gmina Radzymin, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 30 listopada 2020 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 42pz/2020 znak: WAB.6740.14.24.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zwycięskiej II w msc. Stary Dybów na odcinku od skrzyżowania z ul. Szwoleżerów do granicy działki o nr ewid. 237/5 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Myśliwską
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 15 października 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.43.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W na odcinku od działki ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Krusze, Gmina Klembów
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 29 października 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 37pz/2020 znak: WAB.6740.14.32.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa dróg gminnych: ul. Słonecznej i ul. Cichej w miejscowości Wola Rasztowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 18 listopada 2020 r. dla Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Nr 41pz/2020 znak: WAB.6740.14.26.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej w Ząbkach”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 29 października 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 38pz/2020 znak: WAB.6740.14.22.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Dębowej na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Osiedle Młodych w miejscowości Dobczyn” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 30 września 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.42.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gmina Wołomin - Nowy Janków, gmina Radzymin”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 21 sierpnia 2020 r., zmieniony w dniu 13 listopada 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.34.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4328W (ul. Kwiatowa) na odcinku od dz. ew. nr 102 obręb 0019-Sulejów do skrzyżowania z ul. Ogrodową, Kościelną i Leśną (wraz ze skrzyżowaniem) oraz nr 4330W (ul. Ogrodowa, ul. Szosa Jadowska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do dz. ew. nr 640 obręb 0019-Sulejów w miejscowości Sulejów, gmina Jadów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, z dnia 10 września 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 14 września 2020 r.), uzupełniony w dniu 2 listopada 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.37.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 30 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 5 maja 2020 r., skorygowany pismem złożonym w dniu 18 września 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.19.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 29 października 2020 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 39pz/2020 znak: WAB.6740.14.38.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie poprzez budowę dodatkowej jezdni o długości 152 m obsługującej tereny przyległe w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 16.04.2020 r., następnie zmieniony w dniu 28.09.2020 r. i skorygowany w dniach: 14.10.2020 r. i 20.10.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.13.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce na odcinku od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 25 września 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki decyzji Nr 33pz/2020 znak: WAB.6740.14.8.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Lotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Szwoleżerów w Ząbkach”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 28pz/2020 znak: WAB.6740.14.28.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339W (ul. Urlańska i ul. Poniatowskiego) na odcinku od granicy obrębów 0018 Strachów i 0005 Iły do działki nr ew. 802 obręb 0021 Urle, gmina Jadów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 21 sierpnia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.34.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4328W (ul. Kwiatowa) na odcinku od dz. ew. nr 102 obręb 0019-Sulejów do skrzyżowania z ul. Ogrodową, Kościelną i Leśną (wraz ze skrzyżowaniem) oraz nr 4330W (ul. Ogrodowa, ul. Szosa Jadowska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do dz. ew. nr 640 obręb 0019-Sulejów w miejscowości Sulejów, gmina Jadów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, złożony w dniu 20.05.2020 r., następnie uzupełniony i skorygowany w dniu 20.08.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.26.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej w Ząbkach”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 2 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 6 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 16 lipca 2020 r. oraz w dniu 18 września 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.12.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do przejazdu kolejowego w miejscowości Dobczyn” (w miejscowości Stare Grabie gmina Wołomin oraz w miejscowości Dobczyn gmina Klembów, powiat wołomiński)
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 15.09.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.38.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie poprzez budowę dodatkowej jezdni o długości 152 m obsługującej tereny przyległe w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, z dnia 11 maja 2020 r., złożony w dniu 13 maja 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 3 września 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.25.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w miejscowości Stary Dybów na odcinku od skrzyżowania z ul. Napoleońską do skrzyżowania z ul. Zwycięską II”, gmina Radzymin, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza, z dnia 20 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.33.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej na odcinku od działki ew. nr 710/15 obręb 0008 – Jasienica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 ul. Wołomińską w miejscowości Jasienica, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński” – Etap I dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Łąkowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną z ul. Centralną do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 ul. Wołomińską w miejscowości Jasienica, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, z dnia 11 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 13 maja 2020 r.), uzupełniony w dniu 3 września 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.24.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zwycięskiej II w msc. Stary Dybów na odcinku od skrzyżowania z ul. Szwoleżerów do granicy działki o nr ewid. 237/5 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Myśliwską”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 16 września 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 32pz/2020 znak: WAB.6740.14.11.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, z dnia 7 maja 2020 r., złożony w dniu 12 maja 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r., złożonym w dniu 7 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.22.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Dębowej na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Osiedle Młodych w miejscowości Dobczyn” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, z dnia 12 maja 2020 r., złożony w dniu 20 maja 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r., złożonym w dniu 7 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.27.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Dworskiej na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Wierzbowej w miejscowości Dobczyn” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 9 września 2020 roku dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 30pz/2020 znak: WAB.6740.14.2.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Prostej na odcinku 167 m i ulicy Podleśnej na odcinku 532 m w Zielonce”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 7 września 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Nr 29pz/2020 znak: WAB.6740.14.7.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Ząbkach na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. F. Stefczyka wraz z rozbudową odcinka ul. Kwiatowej w Ząbkach”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, z dnia 12 maja 2020 r., złożony w dniu 6 lipca 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 1 września 2020 r., złożonym w dniu 4 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.32.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych: ul. Słonecznej i ul. Cichej w miejscowości Wola Rasztowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, z dnia 24 lutego 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.8.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Lotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Szwoleżerów w Ząbkach”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 27pz/2020 znak: WAB.6740.14.14.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Wola Rasztowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. dla Burmistrza Miasta Zielonka decyzji Nr 25pz/2020 znak: WAB.6740.14.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Zielonce wraz z infrastrukturą”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 26pz/2020 znak: WAB.6740.14.9.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kpt. Jana Rogowskiego i ul. Strażackiej w miejscowości Mokre, gmina Radzymin, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 24pz/2020 znak: WAB.6740.14.15.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Klembów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, z dnia 20 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 12 maja 2020 r.), skorygowany i uzupełniony w dniu 16 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.21.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych ul. Brzechwy na dł. 164,3 m i ul. Matejki na dł. łącznej 180, 25 m w miejscowości Tuł” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. Wołomiński.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 23pz/2020 znak: WAB.6740.14.23.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa drogi gminnej ul. Wąskiej BIS w msc. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwycięską I do granicy działki o nr ew. 27”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 17 czerwca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.30.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowa drogi gminnej ul. Rzecznej w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 22 lipca 2020 roku dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 15pz/2020 znak: WAB.6740.14.10.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 431275W – ul. Szkolnej w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 29 lipca 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 19pz/2020 znak: WAB.6740.14.57.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W w miejscowości Kozły na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 do granicy gminy Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa chodnika w miejscowości Kozły, gmina Tłuszcz”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 22pz/2020 znak: WAB.6740.14.20.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul. Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński ”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 21pz/2020 znak: WAB.6740.14.17.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w tym odc. zachodniego o dł. 474,15 m oraz odc. wschodniego o dł. 170,50 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński ”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 29 lipca 2020 roku dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 17pz/2020 znak: WAB.6740.14.52.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 28 lipca 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 16pz/2020 znak: WAB.6740.14.5.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Giedroyć na odcinku od ul. Leśnej do wysokości dz. 466/11 w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 29 lipca 2020 roku dla Wójta Gminy Jadów, decyzji Nr 18pz/2020 znak: WAB.6740.14.18.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 430201W na odcinku od drogi gminnej nr 430217W (ul. Zielona Droga) do drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Jadów, Gmina Jadów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 30 lipca 2020 r. dla Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Nr 20pz/2020 znak: WAB.6740.14.16.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Andersa w Ząbkach, na odcinku od ulicy Gajowej do końca działki nr 10/3 obręb 03-17”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 01.06.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.28.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339W (ul. Urlańska i ul. Poniatowskiego) na odcinku od granicy obrębów 0018 Strachów i 0005 Iły do działki nr ew. 802 obręb 0021 Urle, gmina Jadów”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Jakubeckiego, z dnia 4 marca 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 5 marca 2020 r.), uzupełniony w dniu 30 czerwca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.11.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Barana, z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 21 stycznia 2020 r.), uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 30 czerwca 2020 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.2.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Prostej na odcinku 167 m i ul. Podleśnej na odcinku 532 m w Zielonce”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, z dnia 14 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 23 kwietnia 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.15.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Klembów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, z dnia 24 lutego 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 7 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 11 maja 2020 r.), zmieniony w dniu 19.06.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.7.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Ząbkach na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. F. Stefczyka wraz z rozbudową odcinka ul. Kwiatowej w Ząbkach”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, złożony w dniu 13.05.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.23.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowa drogi gminnej ul. Wąskiej BIS w msc. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwycięską I do granicy działki o nr ew. 27”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, z dnia 5 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Starostwa 4 maja 2020 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.18.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 430201W na odcinku od drogi gminnej nr 430217W (ul. Zielona Droga) do drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Jadów, Gmina Jadów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 12.05.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.20.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul. Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą gm. Klembów, pow. wołomiński ”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o prowadzonym postępowaniu administracyjnym mającym na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 61/1 obr. 0009,09 m. Kobyłka oraz o sporządzeniu wyceny za ww. grunt
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 28 maja 2020 roku dla Burmistrza Tłuszcza, decyzji Nr 13pz/2020 znak: WAB.6740.14.60.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Zamkowej do działki ew. nr 1060 obręb 0003 Chrzęsne, w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, złożony w dniu 23.04.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.16.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ulicy Andersa w Ząbkach, na odcinku od ulicy Gajowej do końca działki nr 10/3 obręb 03-17”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, złożony w dniu 09.01.2020 r., następnie uzupełniony w dniach: 11.03.2020 r. i 17.04.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.1.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Zielonce wraz z infrastrukturą”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów z dnia 6 lutego 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 13 maja 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.5.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Giedroyć na odcinku od ul. Leśnej do wysokości dz. 466/11 w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2020 r., skorygowany w dniu 29 maja 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.14.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Wola Rasztowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 30.04.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.17.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w tym na odc. zachodniego o dł. 474,15 m oraz odc. wschodniego o dł. 170,50 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą gm. Klembów, pow. wołomiński ”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina z dnia 14 listopada 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 5 maja 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.52.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach: szereg A1-A4 oraz szereg B1-B4 (kat. I) oraz instalacji kanalizacyjnej (dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11)
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 22 listopada 2019 r., złożony w dniu 28 listopada 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 4 marca 2020 r, złożonym w dniu 6 marca 2020 r, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.57.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W w miejscowości Kozły na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 do granicy gminy Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa chodnika w miejscowości Kozły, gmina Tłuszcz”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, z dnia 5 lutego 2020 r., złożony w dniu 6 luty 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2020 r, złożonym w dniu 2 czerwca 2020 r, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.10.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 431275W – ul. Szkolnej w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 28 maja 2020 roku dla Wójta Gminy Jadów, decyzji Nr 12pz/2020 znak: WAB.6740.14.62.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ul. Działkowej w miejscowości Sitne, gmina Jadów, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 27 maja 2020 roku dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 10pz/2020 znak: WAB.6740.14.61.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Andersa w Wołominie”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, złożony w dniu 03.03.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.9.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kpt. Jana Rogowskiego i ul. Strażackiej w miejscowości Mokre, gmina Radzymin, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 28 maja 2020 r. dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 11pz/2020 znak: WAB.6740.14.58.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 431834W (ul. Tramwajowa) w Zagościńcu”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 11 maja 2020 r. dla Burmistrza Miasta Marki, decyzji Nr 9pz/2020 znak: WAB.6740.14.6.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. nr 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ulicą Saturna w m. Marki”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 7 maja 2020 r. dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 8pz/2020 znak: WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. dla Wójta Gminy Jadów decyzji Nr 7pz/2020 znak: WAB.6740.14.3.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych „Projekt robót geologicznych na opracowanie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Emilianowie gm. Radzymin (Emilianów działki nr ew. 163/7, 162/2, 157/4, 158, 164/3, 164/2, 165, 159, 160, 161, 166/2, 167, 168, 169, 171/7, 173/12, 173/13, 174/6, 175/6, 176/6,177/6, 178/6, 170/12, 170/11, 170/10, 170/9, 170/8 170/7 oraz 172/8, 177/11, 173/5, 173/2, 173/3, gm. Radzymin, pow. Wołomin, woj. mazowieckie)”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów z dnia 26 listopada 2019 r., złożony w dniu 4 grudnia 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 31 stycznia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.62.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ul. Działkowej w miejscowości Sitne, gmina Jadów, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza z dnia 13 grudnia 2019 r., złożony w dniu 16 grudnia 2019 r, uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2020 r, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.60.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Zamkowej do działki ew. nr 1060 obręb 0003 Chrzęsne, w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach: szereg A1 – A4 oraz szereg B1 – B4 (kat. I) oraz instalacji kanalizacyjnej (dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11).”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 2 marca 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji Nr 5pz/2020 znak: WAB.6740.14.47.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od rzeki Długiej do granicy gminy Zielonka w miejscowości Zielonka”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, z dnia 23 grudnia 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 6 marca 2020 r, złożonym w dniu 9 marca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.61.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Andersa w Wołominie”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki złożony w dniu 17.02.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.6.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. nr 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ulicą Saturna w m. Marki”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 16 marca 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki decyzji Nr 6pz/2020 znak: WAB.6740.14.44.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Szwoleżerów) w Ząbkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 29.11.2019 r., następnie uzupełniony w dniu 12.02.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.58.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej nr 431834W (ul. Tramwajowa) w Zagościńcu”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 roku dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 3pz/2020 znak: WAB.6740.14.29.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 12 lutego 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Sylwię Nastaj, decyzji Nr 2pz/2020 znak: WAB.6740.14.38.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa ul. Saperów od km 0+000 do km 0+279,50 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ząbki”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Emilianowie gm. Radzymin (Emilianów działki nr ew. 163/7, 162/2, 157/4, 158, 164/3, 164/2, 165, 159, 160, 161, 166/2, 167, 168, 169, 171/7, 173/12, 173/13, 174/6, 175/6, 176/6,177/6, 178/6, 170/12, 170/11, 170/10, 170/9, 170/8 170/7 oraz 172/8, 177/11, 173/5, 173/2, 173/3, gm. Radzymin, pow. Wołomin, woj. mazowieckie)”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  "o wydaniu w dniu 28 lutego 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 4pz/2020 znak: WAB.6740.14.49.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach: szereg A1 – A4 oraz szereg B1 – B4 (kat. I) oraz instalacji kanalizacyjnej (dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11).”, przy ul. Wesołej w Markach, na terenie działek nr ew. 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11,
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 31.01.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.4.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów złożony w dniu 31.01.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.3.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Emilianowie gm. Radzymin (Emilianów działki nr ew. 163/7, 162/2, 157/4, 158, 164/3, 164/2, 165, 159, 160, 161, 166/2, 167, 168, 169, 171/7, 173/12, 173/13, 174/6, 175/6, 176/6,177/6, 178/6, 170/12, 170/11, 170/10, 170/9, 170/8 170/7 oraz 172/8, 177/11, 173/5, 173/2, 173/3, gm. Radzymin, pow. Wołomin, woj. mazowieckie)”,
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 1pz/2020 znak: WAB.6740.14.50.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 431058W – ul. Kochanowskiego w miejscowości Wołomin i Czarna, gmina Wołomin”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 września 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 11 września 2019 r.), uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 17 grudnia 2019 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.44.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Szwoleżerów) w Ząbkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lipca 2019 r., złożony w dniu 4 lipca 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 4 listopada 2019 r., złożonym w dniu 14 listopada 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.38.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa ul. Saperów od km 0+000 do km 0+279,50 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ząbki”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 października 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 02 grudnia 2019 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.49.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka decyzji Nr 40pz/2019 znak: WAB.6740.14.42.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa drogi – ul. Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Husarii w Kobyłce”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 17 grudnia 2019 roku dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 38pz/2019 znak: WAB.6740.14.24.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=394,45 m oraz ul. bez nazwy o dł. L=227,60 m w miejscowości Rasztów”, gmina Klembów.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 08.01.2020 r.
Wprowadził:Ernest Kobyliński, data: 08.01.2020 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.03.2020 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2020 r., godz. 11.31Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
08.01.2020 r., godz. 10.31Ernest KobylińskiDodanie strony

Strona oglądana: 5411 razy.