Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-263/05

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do opracowania koncepcji sztandaru Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXIII-263/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do opracowania koncepcji sztandaru Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. 1978 r., Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Rada Powiatu upoważnia Zarząd do opracowania koncepcji Sztandaru Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 14.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3038 razy.