Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości na terenie powiatu wołomińskiego
Powiat Wołomiński informuje o zamiarze zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. na prowadzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Nieruchomość winna spełniać następujące kryteria:

1. Położenie nieruchomości: teren powiatu wołomińskiego;
2. Powierzchnia nieruchomości zabudowanej min. 500 m² :
1) część mieszkalna min. 150 m² pow. użytkowej:
 minimum 4 pokoje lub możliwość adaptacji na 4 pokoje mieszkalne,
 wspólna przestrzeń mieszkalna stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku (salon),
 kuchnia + jadalnia
 min. 2 łazienki lub możliwość adaptacji pomieszczeń na min. 2 łazienki dostosowane
dla osób z niepełnosprawnościami,
 dodatkowe pomieszczenia gospodarcze,
 oddzielne wejście do części mieszkalnej,
2) część usługowa min. 250 m² :
 oddzielne wejście do części usługowej,
 min. 2 łazienki lub możliwość adaptacji pomieszczeń na min. 2 łazienki dostosowane
dla osób z niepełnosprawnościami,
 pomieszczenie do przygotowania posiłku + jadalnia,
 min. 5 pomieszczeń lub możliwość adaptacji na 5 pomieszczeń na cele rehabilitacyjne,
3) część usługowo-biurowa min. 100 m²
 min. 1 łazienka,
 min. 3 pomieszczenia biurowe lub możliwość adaptacji na 3 pomieszczenia biurowe,
 pomieszczenie socjalne,
4) budynek i jego otoczenie powinny być pozbawione barier architektonicznych, w tym
możliwość zainstalowania dźwigu osobowego lub innych urządzeń umożliwiających
przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami, w przypadku budynków
wielokondygnacyjnych;
3. Wielkość działki: powyżej 600 m²;
4. Forma własności nieruchomości: własność;
5. Brak obciążeń w księdze wieczystej (służebność, hipoteka);
6. Dostępność do minimum jednej drogi publicznej;
7. Wyposażenie oraz dostępność mediów;
8. Co najmniej dobry stan techniczny.
Wstępne propozycje można składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta sprzedaży nieruchomości” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie, ul. Legionów 78 (pok. nr 13 – parter)
do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00


Propozycje powinny zawierać:

 opis nieruchomości z uwzględnieniem ww. kryteriów,
 położenie, powierzchnię zabudowy, użytkową i kubaturę, plan nieruchomości,
 informacje o zagospodarowaniu terenu,
 opis techniczny i funkcjonalny budynku, parametry techniczne,
 informacje o mediach np. instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, grzewczej,
instalacji sieci TV, telefonicznej, internetu oraz daty ważniejszych remontów,
 informacje o warunkach zabudowy i zezwoleniu na użytkowanie,
 informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
 zdjęcia, rzuty nieruchomości,
 cenę nieruchomości.
Treść ogłoszenia oraz druk oferty dostępne są na tronach BIP:

www.powiatwolominski.pl

www.wolomin.naszepcpr.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 01.08.2019 r.
Wprowadził:Marta Jakubowska, data: 01.08.2019 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 01.08.2019 r., godz. 10.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2019 r., godz. 10.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.08.2019 r., godz. 10.46Katarzyna RutkowskaUsunięcie powiązania strony z plikiem
01.08.2019 r., godz. 10.41Marta JakubowskaPowiązanie strony z plikiem
01.08.2019 r., godz. 10.41Marta JakubowskaZmiana kolejności podlinków
01.08.2019 r., godz. 10.40Marta JakubowskaUsunięcie powiązania strony z plikiem
01.08.2019 r., godz. 10.40Marta JakubowskaEdycja strony
01.08.2019 r., godz. 10.39Marta JakubowskaPowiązanie strony z plikiem
01.08.2019 r., godz. 10.37Marta JakubowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5106 razy.