Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-248/05

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego kontroli w zakresie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Uchwała Nr XXX-248/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego kontroli w zakresie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zakresie:

1. Prawidłowości i zgodności z prawem wykorzystania środków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rozbudowę budynku Starostwa przy ul. Powstańców8/10.
2. Celowości i zasadności zlecenia Gospodarstwu Obsługi Geodezyjnej na utworzenie centroid dla działek ewidencyjnych dla Gmin: Tłuszcz, Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Strachówka, Wołomin, Jadów, oraz wyjaśnienie sposobu zawarcia i rozliczenia umowy
nr 52/3 z dnia 27 stycznia 2003 r.
3. Ustalenia stanu faktycznego poniesionych wydatków w roku 2003 z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na wykonane prace geodezyjne.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3

Wyniki kontroli należy przedstawić Radzie Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2005 r., godz. 12.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3368 razy.