Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV – 43/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR IV – 43/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Pani K.Rz. z dnia 15.12.2018 r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącej niewłaściwej kontroli nad Wydziałem Budownictwa, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz
z załącznikiem do uchwały.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2019 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2019 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 09.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 761 razy.