Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV – 603/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
UCHWAŁA NR LIV – 603/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku art. 25a i art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat z dotychczasowymi Dzierżawcami: Panem Zbigniewem Smalcem i Panią Urszulą Czaplicką-Smalec, części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Wołomińskiego o powierzchni 34 m², oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 165/4, obręb 28, położonej w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00078176/3, w granicach oznaczonych literami A-B-C-D-A zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w ust. 1, nastąpi w celu dalszego prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej przez Dzierżawców wskazanych w ust. 1.


§ 2

Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 12.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1559 razy.