Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowy ul. Wileńskiej w Wołominie

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)


Starosta Wołomiński
zawiadamia


o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Wojciecha Okonia, złożony w dniu 07.06.2018 r., następnie uzupełniony w dniu 09.08.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.28.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości”.


Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 26/2 (26/4, 26/5), 35 (35/1, 35/2), 7/1 (7/3, 7/4), 46 (46/1, 46/2), 326/6 (326/12, 326/13), 326/4 (326/8, 326/9), 326/7 (326/10, 326/11) w obrębie 0024-24, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto,
- ew. nr 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 112/3 (112/26, 112/27), 112/25 (112/28, 112/29), 75/37 (75/39, 75/40, 75/41), 97/31 (97/35, 97/36) w obrębie 0025-25, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Powiatu Wołomińskiego:
- ew. nr 7/2, 16/2, 21/2, 39/1, 22/2, 39/2, 23/2, 326/5, 31/2, 37, 38, 40, 41, 43/3 w obrębie 0024-24, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto,
- ew. nr 112/22, 75/38, 75/7, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/17, 75/18, 75/30, 75/31, 75/32, 75/20, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/21, 75/22, 75/28, 76/1, 75/33 w obrębie 0025-25 Wołomin, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 43/1, 26/1, 26/3 w obrębie 0024-24, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 326/4 (326/8, 326/9), 326/7 (326/10, 326/11), 326/6 (326/12, 326/13), 36, 16/1, 47/1, 31/1, 43/2 w obrębie 0024-24, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto
- ew. nr 112/3 (112/26, 112/27), 112/25 (112/28, 112/29), 112/20, 50/35, 94/4, 94/1, 105/20, 105/22, 105/2, 78, 85/1, 86/1, 50/35, 94/4, 94/1, 75/37 (75/39, 75/40, 75/41), 77 (77/1, 77/2), 74, 118 w obrębie 0025-25, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto


Działki przeznaczone pod rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 26/2 (26/4, 26/5), 31/1, 32, 33, 36, 46 (46/1, 46/2) w obrębie 0024-24, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto
- ew. nr 86/1, 105/20 w obrębie 0025-25, jedn. ewid. 143412¬_4 Wołomin - miasto.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 20.09.2018 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 20.09.2018 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2018 r., godz. 10.09Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 1481 razy.