Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego - decyzja dotycząca budowy ulicy Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różaną oraz odcinkami tych ulic

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

Starosta Wołomiński
zawiadamia


o wydaniu w dniu 12 września 2018 r. dla Burmistrza Miasta Ząbki decyzji Nr 92/2018 znak: WAB.6740.14.45.2016 zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Wołomińskiego Nr 9pz/2017 z dnia 9 marca 2017 r. znak: WAB.6740.14.45.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ulicy Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różaną oraz odcinkami tych ulic”; w zakresie zgodnym z wnioskiem Burmistrza Miasta Ząbki, gdzie zmianie ulega linia rozgraniczająca teren na działce ew. nr 2/8 w obrębie 0056 (03-32), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki, w związku z rezygnacją budowy części chodnika na tej działce ew. nr 2/8.


Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 17.09.2018 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 17.09.2018 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2018 r., godz. 10.49Beata MizerskaEdycja strony
17.09.2018 r., godz. 10.49Beata MizerskaEdycja strony
17.09.2018 r., godz. 10.48Beata MizerskaEdycja strony
17.09.2018 r., godz. 10.46Beata MizerskaEdycja strony
17.09.2018 r., godz. 10.46Beata MizerskaEdycja strony
17.09.2018 r., godz. 10.45Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 1715 razy.