Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego - Budowa drogi gminnej ulicy Stokrotki w Duczkach w gminie Wołomin

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina z dnia 09.05.2018 r., złożony w dniu 10.05.2018 r., następnie uzupełniony w dniu 28.08.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.21.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Stokrotki w Duczkach w gminie Wołomin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 188/18 (188/19, 188/20), 189 (189/1, 189/2), 196 (196/1, 196/2), 211/10 (211/19, 211/20), 195 (195/1, 195/2) w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5 –Wołomin obszar wiejski,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek po podziale):
 ew. nr: 188/17, 194, 209 (209/1, 209/2), 211/1 (211/21, 211/22) w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5 –Wołomin obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 189 (189/1, 189/2), 196 (196/1, 196/2) w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5 –Wołomin obszar wiejski,
 ew. nr: 35 w obrębie 0015-Duczki-05, jedn. ewid. 143412_5 –Wołomin obszar wiejski.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.09.2018 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 17.09.2018 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2018 r., godz. 10.50Beata MizerskaEdycja strony
06.09.2018 r., godz. 13.07Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1465 razy.