Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LI – 579/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku
UCHWAŁA NR LI – 579/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XLVI-528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Podział środków PFRON na realizację zadań w 2018 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.07.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.08.2018 r., godz. 16.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.08.2018 r., godz. 16.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2018 r., godz. 16.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1661 razy.