Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa drogi gminnej ulicy Małej w Duczkach, gmina Wołomin”
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wydaniu w dniu 17 lipca 2018 r. dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 26pz/2018 znak WAB.6740.14.18.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Małej w Duczkach, gmina Wołomin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr 15 (15/1, 15/2), 24 (24/1, 24/2), 28 (28/1, 28/2), 33 (33/1, 33/2) w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Wołomin:
 ew. nr: 4, 25, 26, 27 w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 34, 49/2 w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 49/2, 43/2 w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 06.08.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.08.2018 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.08.2018 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.08.2018 r., godz. 14.35NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1821 razy.