Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR L - 578/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR L - 578/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi Pana Wiesława S. z dnia 17.05.2018r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezprzedmiotową z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana Wiesława S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.07.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2018 r., godz. 08.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1791 razy.