Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR L - 576/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR L - 576/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi Pana Szymona W. z dnia 29.03.2018r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana Szymona W. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.07.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2018 r., godz. 08.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1620 razy.