Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR L - 574/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR L - 574/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wołomiński od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 198, obręb 0017, Starowola o powierzchni 1,91 ha położonej w miejscowości Starowola, gmina Jadów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00132266/8.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.07.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2018 r., godz. 08.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1644 razy.