Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków – etap II”
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wydaniu w dniu 30 maja 2018 roku dla Wójta Gminy Dąbrówka, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Woźniaka, decyzji Nr 22pz/2018 znak WAB.6740.14.61.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków – etap II”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Dąbrówka, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 477 (477/1, 477/2), 478 (478/1, 478/2), 479/1 (479/3, 479/4), 488 (488/1, 488/2), 489 (489/1, 489/2), 490/1 (490/3, 490/4), 505 (505/1, 505/2), 506 (506/1, 506/2), 504 (504/1, 504/2) w obrębie 0015 – Lasków, jednostka ew. 143405_2 - Dąbrówka,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Dąbrówka w całości:
- ew. nr: 409 w obrębie 0015 – Lasków, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Dąbrówka, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 211, 208/1 w obrębie 0015 – Lasków, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka,
- ew. nr: 307, 202 w obrębie 0005 - Dąbrówka, jednostka ew. 143405_2 – Dąbrówka.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 09.07.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.07.2018 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.07.2018 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2018 r., godz. 11.33NieznanyEdycja strony
09.07.2018 r., godz. 11.32NieznanyEdycja strony
09.07.2018 r., godz. 11.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1177 razy.