Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIX - 569/2018

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu
UCHWAŁA NR XLIX - 569/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela w roku 2018 Gminie Tłuszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w budynku Urzędu Miasta w Tłuszczu.
2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób rozliczenia finansowego określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Tłuszcz a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 14.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1541 razy.