Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Małej w Duczkach, gmina Wołomin”.
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 18.04.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.18.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Małej w Duczkach, gmina Wołomin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr 15 (15/1, 15/2), 24 (24/1, 24/2), 28 (28/1, 28/2), 33 (33/1, 33/2) w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Wołomin:
- ew. nr: 4, 25, 26, 27 w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 34, 49/2 w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 49/2, 43/2 w obrębie 0014-Duczki-04, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data upublicznienia: 15.06.18 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 15.06.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.06.2018 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.06.2018 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2018 r., godz. 12.19NieznanyEdycja strony
15.06.2018 r., godz. 12.09NieznanyEdycja strony
15.06.2018 r., godz. 12.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1332 razy.