Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

„Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński”.
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.15.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Klembów, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 498 (498/1, 498/2), 496/6 (496/18, 496/19) w obrębie 0016 – Wola Rasztowska, jednostka ew.: 143407_2 - Klembów,
- ew. nr: 373 (373/1, 373/2), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/1, 375/2), 376 (376/1, 376/2), 377 (377/1, 377/2), 378 (378/1, 378/2), 379 (379/1, 379/2), 380 (380/1, 380/2), 381 (381/1, 381/2), 382 (382/1, 382/2), 383 (383/1, 383/2), 384 (384/1, 384/2), 385 (385/1, 385/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 164 (164/1, 164/2), 166 (166/1, 166/2), 167/1 (167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2), 170 (170/1, 170/2), 171 (171/1, 171/2), 172/1 (172/2, 172/3), 388/1 (388/2, 388/3), 390 (390/1, 390/2), 391 (391/1, 391/2), 393 (393/1, 393/2), 395 (395/1, 395/2), 397 (397/1, 397/2), 399/2 (399/4, 399/5), 403 (403/1, 403/2), 405 (405/1, 405/2), 407 (407/1, 407/2), 409/2 (409/4, 409/5), 176 (176/1, 176/2), 177 (177/3, 177/4), 179 (179/3, 179/4), 181 (181/3, 181/4), 184 (184/1, 184/2), 185/1 (185/8, 185/9), 186/3 (186/7, 186/8), 186/4 (186/5, 186/6), 193 (193/3, 193/4), 195 (195/3, 195/4), 197 (197/3, 197/4), 201/1 (201/4, 201/5), 204/1 (204/4, 204/5), 983 (983/1, 983/2), 211 (211/3, 211/4), 213 (213/3, 213/4), 215 (215/3, 215/4), 416/1 (416/2, 416/3), 419/1 (419/3, 419/4), 425/2 (425/3, 425/4), 425/1 (425/5, 425/6), 432 (432/1, 432/2), 434 (434/1, 434/2), 436 (436/1, 436/2), 441 (441/1, 441/2), 446 (446/1, 446/2), 448 (448/1, 448/2), 450 (450/1, 450/2), 452 (452/1, 452/2), 454 (454/1, 454/2), 456 (456/1, 456/2), 458 (458/1, 458/2), 460 (460/1, 460/2), 574 (574/1, 574/2), 463 (463/1, 463/2), 372 (372/1, 372/2), 220 (220/3, 220/4), 226 (226/3, 226/4), 989 (989/3, 989/4), 230 (230/3, 230/4), 233/2 (233/5, 233/6), 236/2 (236/3, 236/4), 240/1 (240/2, 240/3), 244 (244/1, 244/2), 246 (246/1, 246/2), 248 (248/1, 248/2), 252 (252/1, 252/2) w obrębie 0013 - Roszczep, jednostka ew.: 143407_2 - Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Klembów w całości:
- ew. nr: 497 w obrębie 0016 – Wola Rasztowska, jednostka ew.: 143407_2 - Klembów,
- ew. nr: 409/1 w obrębie 0013 - Roszczep, jednostka ew.: 143407_2 - Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Klembów, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 477 w obrębie 0016 – Wola Rasztowska, jednostka ew.: 143407_2 - Klembów,
- ew. nr: 399/1, 217/9 w obrębie 0013 - Roszczep, jednostka ew.: 143407_2 – Klembów.Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 07.06.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.06.2018 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.06.2018 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2018 r., godz. 10.23NieznanyEdycja strony
07.06.2018 r., godz. 10.10NieznanyEdycja strony
07.06.2018 r., godz. 10.09NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1471 razy.