Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII – 562/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie zwrotu nieruchomości
UCHWAŁA NR XLVIII – 562/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie zwrotu nieruchomości


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi Pana Piotra P. z dnia 21.02.2018 r, w części odnoszącej się do działania Starostwa Powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1666 razy.