Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII - 548/2018

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze Wilno Targówek do Ząbek
UCHWAŁA NR XLVII - 548/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze Wilno Targówek do Ząbek


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Petycję z dnia 16 lutego 2018 r. Pana M. R. w sprawie trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze Wilno Targówek do Ząbek, uznaje się za zasadną.


§ 2

Uzasadnienie stanowiska Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Rady Miasta Ząbki oraz do powiadomienia Pana M. R. o sposobie załatwienia petycji.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    UZASADNIENIE STANOWISKA RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.37Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2018 r., godz. 15.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4491 razy.