Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVII Sesja

z 26.04.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLVII - 531/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
 • UCHWAŁA NR XLVII - 532/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 533/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • UCHWAŁA NR XLVII - 534/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 535/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 536/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 537/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 538/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • UCHWAŁA NR XLVII - 539/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 540/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 541/2018
  w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 542/2018
  w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XLVII - 543/2018
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego
 • UCHWAŁA NR XLVII - 544/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • UCHWAŁA NR XLVII - 545/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR XLVII - 546/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • UCHWAŁA NR XLVII - 547/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • UCHWAŁA NR XLVII - 548/2018
  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze Wilno Targówek do Ząbek
 • UCHWAŁA NR XLVII – 549/2018
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2018r.
 • UCHWAŁA NR XLVII - 550/2018
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
 • UCHWAŁA NR XLVII – 551/2018
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLVII – 552/2018
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLVII – 553/2018
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLVII - 554/2018
  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi J. J. – K. wraz z odpowiedzią na skargę

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2018 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3890 razy.